profesionālai pētniecībai ir nozīme

Ja mēs esam ar Jums sazinājušies, tas nozīmē, ka mēs esam Jūs identificējuši kā potenciālo mantinieku vai ģimenes locekli kādā no lietām, kuras mēs pētām. Mēs apzināmies, ka sazināšanās ar Jums un pavēstīšana, ka Jūs varētu būt mantinieks īpašumam, par kuru Jūs neesat lietas kursā vai pat nenojaušat, var izraisīt jautājumu, vai tas nav kāds krāpniecības mēģinājums. šādā gadījumā mēs nodrošinām juridiskus un komerciālus dokumentus un klientu atsauksmes. Iespējams, ka mēs Jums lūgsim apstiprināt kādas detaļas par Jūsu ģimeni un dzimtas vēsturi, kā arī, ja izrādīsies, ka Jūs esat iespējamais mantinieks, mēs Jums lūgsim personas apliecinošus dokumentus. Kad vien iespējams, mēs mēģināsim tikties ar Jums, lai iepazīstinātu ar mantojuma izcelsmi un apstiprinātu mūsu pētījumu pareizību attiecībā uz Jūsu ģimeni. Mēs nekad neprasīsim jebkāda veida samaksu no Jums pirms mantojuma lietas veiksmīgas nokārtošanas. Mūsu atlīdzība veidojas no īpašuma daļas tādā apmērā, par kuru iepriekš ir panākta vienošanās. Mēs nesaņemam atlīdzību lietas neveiksmīga risinājuma gadījumā, taču šāds risinājums ir maz ticams.