profesionālai pētniecībai ir nozīme

Mēs esam neliela un aizrautīga profesionālu ģenealogu un pētnieku apvienība, kas dibināta 2008.gadā. Kopā ar augsti kvalificētiem starptautiskiem pētniekiem un konsultantiem mēs specializējamies mantojumu un īpašumu lietās visā pasaulē. Cieši sadarbojoties ar valsts iestādēm, juristiem un īpašumu pārvaldniekiem, mēs nodarbojamies ar potenciālo mantinieku atrašanu un nodrošinām visus dokumentus un pierādījumus, kas nepieciešami, lai pierādītu tiesības uz mantojumu gadījumos, kad mantojuma atstājējs ir miris neatstājot testamentu un potenciālie mantinieki nav zināmi vai grūti atrodami.