profesionālai pētniecībai ir nozīme

Mēs veicam pazudušo mantinieku un īpašumu starptautisku meklēšanu juristu, testamenta izpildītāju un administratoru uzdevumā. Mēs varam palīdzēt, ja īpašuma sadale aizkavējas, jo nav iespējams atrast kādu no labuma guvējiem vai arī ir nepieciešama mantinieka radniecības pierādīšana. Mēs arī palīdzam identificēt bioloģiskos ģimenes locekļus un veicam izmeklēšanu, kad to pieprasa tiesas. Mūsu mērķis ir nodrošināt vislabākos iespējamos rezultātus un mēs ceram, ka Jūs kļūsiet par vienu no mūsu apmierinātajiem klientiem.